ยาแผนปัจจุบัน หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน หรือการบำบัดโรคสัตว์ บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด มีการผลิตยาแผนปัจจุบันหลากหลายตำรับ อาทิเช่น ยาแก้แพ้ ยาลดไข้ ยาแก้ปวด โดย ยาแผนปัจจุบันจะถูกจัดหมวดย่อยของยาตามกฎหมาย เพื่อควบคุมการใช้และการเข้าถึงของประชาชนได้ เฉพาะในกลุ่มยาแผนปัจจุบัน บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ขายให้กับเฉพาะลูกค้าผู้มีใบอนุญาตขายยา (ขย 5, ขย 6, ขย 8)   ติดต่อเป็นลูกค้าร้านยา

ยากระเพาะตราถ้วยทอง

โซดามินท์ 

ยาแก้ปวดฟันตราถ้วยทอง

จี-พามอล 

เพรดนิโซโลน สีขาว

เพรดนิโซโลน สีชมพู

เพรดนิโซโลน สีส้ม

วิตามินบี 1 10 มก.

คลอเฟนนิรามิน สีฟ้า

ลอเฟนนิรามิน สีส้ม

ลอเฟนนิรามิน สีเหลือง

วิตามินบี 1 100 มก.

วิตามินซี

คลอเฟน - วาย