ความเป็นมา

“ยาหม่องตราถ้วยทอง” ผลิตภัณฑ์ที่คนไทยคุ้นเคยกันดีนั้นถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2487 ภายในร้านขายของชำลี้เปงเฮง ซึ่งตั้งอยู่ในย่านตลาดพลู กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นยาที่มีสรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แมลงกัดต่อย อาการวิงเวียนศีรษะ และคัดจมูกเนื่องจากหวัด เมื่อผลิตออกมาขายก็มีการปรับปรุงสูตรให้เหมาะสม จนกระทั่งได้สูตรที่มั่นใจ จากนั้นในปี พ.ศ. 2493 ได้จดทะเบียน “บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด” กับกระทรวงพาณิชย์ และทำการขึ้นทะเบียนยากับสำนักคณะกรรมการอาหารและยา โดยแรกเริ่ม บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด ตั้งอยู่ในตึกแถวบริเวณตลาดพลู เพื่อทำการผลิตยาขายให้กับประชาชนทั่วไป

ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่บนถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ และได้ดำเนินการผลิตมาจนกระทั่งปี พ.ศ. 2542 บริษัทจึงได้ยื่นขอรับการตรวจมาตรฐานการผลิตยาที่ดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และได้รับการรับรองในปีนั้น

ในปี พ.ศ. 2551 บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด ได้ย้ายที่ทำการผลิตยาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อปรับปรุงสถานที่ผลิตให้รองรับมาตรฐานการผลิตยาที่มีความเข้มข้นขึ้น โดยได้ย้ายมาผลิตยา ณ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และได้รับรองมาตรฐานการผลิตยาที่ดี ตามมาตรฐาน PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานโลกที่มีประเทศสมาชิกในมาตรฐานนี้ทั่วโลก ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย แอฟริกา และเอเชีย

วิสัยทัศน์

บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในตลาดยาจากเอเชีย โดยเราจะทำการผลิตยาคุณภาพด้วยราคาที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยความน่าเชื่อถือที่ผู้บริโภคสามารถไว้วางใจด้วยดีอย่างสม่ำเสมอ

มาตรฐานการผลิต

บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด ดำเนินการผลิตยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน โดยได้รับการรับรองสถานที่ผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา GMP PIC/S (Good Manufacturing Practice : Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งมาตรฐาน GMP PIC/S เป็นมาตรฐานการผลิตยาระดับสากล โดยใช้หลักการในการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมิติ ทั้งในเรื่อง การดำเนินการผลิตที่มีมาตรฐาน การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ ยาสำเร็จรูป การควบคุมการเปลี่ยนแปลง การทดสอบความคงตัวของยาสำเร็จรูป การประกันคุณภาพ รวมทั้งหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเหตุผลการบริหารความเสี่ยง และอื่นๆ

สินค้าที่ผลิตจากบริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด จึงมีมาตรฐานสูง มั่นใจในประสิทธิภาพ และได้คุณภาพตรงตามข้อกำหนด

ใบรับรอง

ยาหม่องตราถ้วยทอง อยู่คู่คนไทยมานานกว่า 70 ปี เราได้รับการรับรองมาตรฐานมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศในระดับสากล 

ใบรับรอง 

GMP Compliance

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ใบรับรองมาตรฐานฮาลาล

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ใบรับรอง   

Thailand Trust Mark

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ใบประกาศเกียรติคุณ

กระทรวงอุตสาหกรรม