คิดดี้ บาล์ม

คิดดี้ บาล์ม สีขาว  

สรรพคุณ : บรรเทาอาการคัดจมูก เนื่องจากหวัด

วิธีใช้ : ใช้ทาหรือดม

ตัวยาสำคัญ : น้ำมันยูคาลิปตัส,การบูร,เกล็ดสะระแหน่

คิดดี้ บาล์ม สีเขียว  

สรรพคุณ : บรรเทาอาการคัน จากแมลงกัดต่อย

วิธีใช้ : ใช้ทาหรือดม

ตัวยาสำคัญ : น้ำมันยูคาลิปตัส,การบูร,เกล็ดสะระแหน่

22 กรัม

บรรเทาอาการคัดจมูก เนื่องจากหวัด

22 กรัม

บรรเทาอาการคัน จากแมลงกัดต่อย