ภายในประเทศ

 บริษัท ถ้วยทองโอสถ 

บริษัทถ้วยทองโอสถ ยึดหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อตรง รักษามาตรฐานการผลิตให้ได้ตามมาตราฐานสากล และยึดมั่นในหลักการการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมต่อ พนักงาน คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน

ทางบริษัทฯรู้สึกขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณลูกค้าร้านยาและพันธมิตรที่น่ารักทุกท่านที่ช่วยเป็นช่องทางสำคัญในการกระจายและส่งมอบสินค้าของทางบริษัทฯให้ถึงมือลูกค้าผู้บริโภคของเรา เพื่อแสดงถึงความขอบคุณ บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน เคียงคู่ไปกับพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าร้านยาของเรา เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมไปสู่ผู้บริโภคตลอดไป

บริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านสนใจที่จะเป็นลูกค้าทางธุรกิจกับทางถ้วยทอง กรุณาส่งข้อความถึงเราเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด