ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี

ลักษณะ งานประจำ

คุณสมบัติพื้นฐาน


หน้าที่และความรับผิดชอบ


สวัสดิการ

1. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

2  ของขวัญตามโอกาส

3. งานเลี้ยงสร้างสรรค์

4. ตรวจสุขภาพ

5. โบนัสประจำปี

6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สนใจร่วมงานกับเรา  ส่ง Resume   ได้ที่ hr@goldencup.co.th