ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนอาวุโส

ลักษณะงาน งานประจำ

คุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบ


สวัสดิการ

สนใจร่วมงานกับเรา  ส่ง Resume   ได้ที่ hr@goldencup.co.th