ตำแหน่งพนักงานสื่อสารการตลาด ( Content marketing analyst) 

ลักษณะ งานประจำ

คุณสมบัติพื้นฐาน

*ผู้สนใจให้ส่ง Cover letter แนะนำตัวพร้อมแรงบันดาลใจที่อยากทำงานร่วมกับเราเข้ามาพร้อมใบสมัคร


หน้าที่และความรับผิดชอบ


สวัสดิการ

1. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

2 ของขวัญตามโอกาส

3. งานเลี้ยงสร้างสรรค์

4. ตรวจสุขภาพ

5. ประกันอุบัติเหตุ

6. โบนัสประจำปี

7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สนใจร่วมงานกับเรา  ส่ง Resume   ได้ที่ hr@goldencup.co.th