ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการตลาด

ลักษณะ งานประจำ

คุณสมบัติพื้นฐาน

1. ชาย/หญิง

2. อายุไม่เกิน 35 ปี

3. ประสบการณ์ 0 - 2 ปี

4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

5. สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้


หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการจัดกิจกรรม Event และ Road show

2. แนะนำ เชียร์สินค้า และร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย

3. ประสานงาน Supplier ดำเนินการ ติดตั้ง รื้อถอน บูธ Event และ Road show

4. ดูแลอุปกรณ์ส่งเสริมการขายและอุปกรณ์ในส่วนการตลาด

5. สำรวจตลาดผลิตภัณฑ์อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

6. สรุปรายงาน วิเคราะห์ผล และประเมินแนวทางการแก้ปัญหา ในการจัดกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายได้


สวัสดิการ

1. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

2 ของขวัญตามโอกาส

3. งานเลี้ยงสร้างสรรค์

4. ตรวจสุขภาพ

5. ประกันอุบัติเหตุ

6. โบนัสประจำปี

7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สนใจร่วมงานกับเรา  ส่ง Resume   ได้ที่ hr@goldencup.co.th